Our News


PG Diploma Entrance Examination Result 2018

The Result of Entrance Examination for admission to PG Diploma Course in Communication and Journalism 2018-19 batch has been published. Admission on the basis of Rank List will be held at 10 AM Friday, 20 July 2018.


MAIN LIST

Rank Reg.No. Name 
1 139 Manjari P.S.
2 223 Ashok.P
3 215 Nidhin.N
4 203 Mohammed Jaseem PT,
5 102 Negruf. T
6 217 Deepu Jose
7 245 Jasmine Basheer K
8 141 Muhammed Salih.K.K.
9 105 Jayasree. MR
10 208 Vishnu. P.S.
11 147 Sreelakshmi. K.C.
12 126 Aiswarya
13 123 Dilna. C
14 241 Athira Unni K.K.
15 229 Shyama. B
16 140 Anupriya.M
17 225 Arunya. C.G.
18 238 Muhammed Salih . M
19 106 Shahina. P.V
20 243 Kavya Lakshmanan K.K
21 118 Abhinand. B.C.
22 129 Safvan. V.P
23 116 Kavitha. K
24 149 Sreerag.P
25 224 Roshni Rajan. A
26 207 Abhisha. V.K.
27 136 Nidhin.V.N
28 240 Silpa. C.S.
29 204 Thoufeeq Aslam KT,
30 235 Ashmila Sherin M.K.
31 109 Smrithi. P
32 119 Aswamy Viswanathan. E. P.
33 221 Srinitha Krishnan.M.S.
34 117 Midhunraj. K
35 107 Jincy. P

 

PROVISIONAL SUPPLEMENTARY LIST (CHANCE LIST)

Chance No. Reg.No. Name 
1 128 Jabir Mashhood. A.P
2 111 Deepthi.C
3 218 Akhila. R.S.
4 246 Arjun.P.S
5 227 Aswani Balan 
6 108 Akhila. A.C.
7 125 Shalima.P
8 202 Bhavyadas. A.K.
9 132 Amal Tom
10 220 Rahul. AN.
11 244 Anupriya. P
12 101 Vidhya.M
13 228 Swathi.E
14 233 Sulfath. U
15 237 Haripriya .C.P.
16 127 Shakir Ali. P
17 205 Keerthana Kallayi Shanmughan
18 110 Amal .K
19 138 Megha Gireesh. A
20 124 Nithin. A.K
21 148 Sayana. C.K
22 230 Nishana. P
23 112 Bineeth. K.P
24 121 Nancy. K
25 137 Vyshna Priya. T
26 142 Aboobacker Sidheeque. P.K.
27 120 Anaswara Vijayan K
28 143 Muhammed Munaver
29 231 Mrudusha. P.
30 134 Roopesh. P
31 104 Sreelakshmi. K.K
32 239 Vidhya Chandran. K.C
33 144 Shakirbabu. N
34 232 Rasana. P.P
35 242 Bhavya .E.P