Our News


PG Diploma Entrance Examination Result 2019-20 Batch

The Result of Entrance Examination for admission to PG Diploma Course in Communication and Journalism 2018-19 batch has been published. Admission on the basis of Rank List will be held at 10 AM Monday, 08 July 2019.

PROVISIONAL MAIN LIST

Rank No. Reg.No. Name & Address
1 201 Aswin Chandran V
2 220 Seethalakshmi R. Nair
3 258 Suhail VP
4 211 Mansoor Abdul Khadir PP
5 260 Mubashir PA
6 232 Pooja G Nair
7 107 Ali Akbar KK
8 241 Midhun Pankajan TP
9 114 Ananya. G.B
10 243 Muhammed Ashique TA
11 139 Nabeel Nuhaiman V
12 256 Sarath P
13 235 Vaishnav H
14 237 Jyothika G.B
15 209 Sunisha M
16 233 Vishnu A
17 135 Anagha Prakash P
18 140 Muhammed Salih 
19 113 Noushiba Thasni. K
20 249 Roshana  R.S
21 132 Zeenath K.C
22 102 Athira U. G
23 253 Asna . O
24 111 Arundev T
25 213 Nandana Raj E.K
26 208 Anusree T
27 252 Relna A.T
28 118 Jijesh A.K
29 120 Panchami M.C
30 238 Athira E
31 126 Athira K
32 240 Aiswarya K
33 230 Musammil T.P
34 231 Soumya. PV
35 138 Aswathy Varghese

 

 

PROVISIONAL SUPPLEMENTARY LIST (CHANCE LIST)

 

36 103 Vismaya. P.K
37 210 Swathi Vijayan
38 225 Anagha.N
39 129 Sruthi K.K
40 255 Swafvana Thasneem
41 247 Amal Mohanan 
42 104 Vijeesh. K.K
43 136 Mohamed Hasir . C
44 218 Athira. E.K
45 106 Aparna P.T
46 244 Anjana. K
47 250 Rishad E.K
48 116 Sirajuddeen TA
49 251 Jasir Shameem C
50 115 Anila Unnikrishnan V
51 137 Anaswara Vijayan K
52 226 Abhijith K
53 119 Sarath. K
54 117 Nimisha K.E
55 229 Nithya PV
56 239 Juhi P
57 246 Subin Salabi
58 131 Athira K.K
59 134 Ranjana P
60 212 Midhuna Murali P.K.