Our News


FINAL EXAMINATION RESULTS OF 2019-'20 BATCH

 

List of students who have passed the examination 2019-’20

 

 

Rank Reg. No. Name Marks 
1 2411 Athira U. G 910*
2 2426 Soumya. PV 879*
3 2405 Anjulakshmi P 866*
4 2413 Mansoor Abdul Khadir PP 863*
5 2410 Athira K 860*
6 2406 Anusree T 857*
7 2420 Relna A.T 857*
8 2408 Arundev T 843*
9 2423 Sarath P 840*
10 2429 Sunisha M 837*
11 2402 Ali Akbar KK 834*
12 2416 Muhammed Salih M 828*
13 2424 Shamila K 828*
14 2435 Zeenath K.C 821*
15 2419 Ranjana P 815*
16 2407 Aparna P.T 813*
17 2432 Vaishnav H 809*
18 2409 Athira E 799*
19 2422 Roshna Sherin K 789*
20 2417 Munavira Khalid V 784*
21 2428 Suhail VP 777*
22 2415 Mubashir PA 774*
23 2403 Anagha Prakash P 769*
24 2412 Jijesh A.K 756*
25 2421 Rishad E.K 755*
26 2418 Nabeel Nuhaiman V 741*
27 2414 Midhuna Murali P.K. 703
28 2427 Sreelakshmi P 676
29 2425 Sirajuddeen TA 668
       
  2431 Swathi Vijayan With Held
  2433 Vishnu A With Held
  2404 Anagha.N With Held 

 


*
First Class